Follow

e injoroni intuitën tuaj. Mund të ndihmojë këtu. Më në fund, ndërsa Venusi udhëton në sektorin tuaj shoqëror, kjo mund të jetë një javë e shkëlqyeshme për rinovim

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Noc.Social

Open Source Social Network. Focused on technology, networking, linux, privacy and security, but open to anyone. Civil discourse, polite and open. Managed by the noc.org team.